Vår inriktning är styrnings- och ledningsfrågor, med särskild kompetens vad gäller
utveckling av styrsystem, verksamhetsutveckling, strategisk utveckling, lednings- och kvalitetssystem, idé- och metodutveckling, samt utvärdering.

Professional ManagementProfessional Management är ett familjeföretag, med alla fördelar det innebär
för kunden i form av personligt ansvar, engagemang, personligt bemötande, tillgänglighet, garanterat hög kvalitet, effektivitet och flexibilitet.

Vi har mer än 33 års erfarenhet av kvalificerade uppdrag för FN, EU och över
500 andra organisationer